Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Stop rozebírání uranových hald

Home » Články » Stop rozebírání uranových hald

Rozebírání příbramských hald – na jedné stráně ochrana zdraví občanů a životního prostředí, na straně druhé hospodářské zájmy. Starosta Petrovic a středočeský zastupitel Petr Štěpánek s kolegy se jasně postavili za občany a přírodu! Nemohla jsem chybět!
Petr Štěpánek:
Ve středu jsme se v Příbrami sešli na protest proti plánovanému rozebírání hald, které zde zůstaly po těžbě uranové rudy. Jejich rozebrání by pro Příbram a okolní obce představovalo obrovskou mnohaletou ekologickou zátěž. Před pár měsíci jsem spustil spolu s dalšími také fyzickou i online petici, kterou podepsalo dohromady přes 1 200 lidí.
Děkuji za podporu nejen místním obyvatelům, ale také poslankyni Věře Kovářové, starostovi Kamýku nad Vltavou Petru Haladovi, starostovi Svatého Jana Václavu Hrubému, příbramské radní Renatě Vesecké, geologům Jánu Krištiakovi a Petru Karešovi a příbramskému historikovi Josefu Podlahovi, kteří na protestní shromáždění zavítali.
Petice stále běží a svůj podpis na ni můžete připojit zde 👉🏻 www.petice.com/proti_rozebirani_uranovych_hald_na_pibramsku

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.