Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Sucho musí být tématem, i když prší!

Home » Články » Sucho musí být tématem, i když prší!

Včera večer jsem měla program jasný! Po mimořádné schůzi o suchu, jsem přepínala z programu na program. Jan Farský v Interviewu, Jana Krutáková v Událostech a komentářích, znovu Jan Farský s Petrou Peckovou u Michaely Jílkové v Máte slovo. Častá otázka: “Proč svoláváte schůzi k suchu, když intenzivně prší a hrozí povodně?” Opatření v krajině jako např. remízky, obnova polních cest, vhodné plodiny na polích a mnoho dalších mohou právě povodním zabránit! Proto sucho musí být tématem, i když prší!

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.