Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Ruku v ruce

Home » Články » Ruku v ruce

Dvojitá vernisáž výstavy “RUKU V RUCE” fotografií od Jindřicha Štreita v Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR (do 30. září).

Svatbou s Petrem Kovářem jsem vedle jiných bonusů “vyvdala” i jeho přítele Jindřicha Štreita a jsem tomu moc ráda. Jindra totiž celá léta svými fotkami upozorňuje na závažné společenské problémy, zejména na ty v sociální oblasti.

Za komunismu se za ním zavřely dveře věznice, dnes otvírá oči politikům – tentokrát z prostředí denního stacionáře pro lidi s mentálním postižením vč. poruch autistického spektra.

Vystavené fotografie zachycují jejich osobní život v denním stacionáři v Brně, který provozuje Ruka pro život o.p.s. Výstavy se zúčastnili i rodiče autistických dvojčat. S dojetím děkovali za to, že jejich děti mohou do stacionáře docházet a jak dobře je o ně pečováno. Zároveň se ale svěřili se svoji noční můrou, zda a jak bude o jejich děti postaráno, až oni tu nebudou… To je jejich vzkaz pro nás politiky!

Poděkování patří Mgr. Janištinové, ředitelce o.p.s., za organizaci výstavy, mému manželovi za instalaci a flétnistce Monice Štreitové za krásný hudební zážitek! 😘

Fotogalerie

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.