Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Čtení Ústavy

Home » Články » Čtení Ústavy

Připojila jsem se dnes k veřejnému čtení naší Ústavy. Připadly mi články 57 a 58. Ústavodárce byl moudrý – do jednoho z nich napsal: “Nikdo nemůže být zvolen [prezidentem republiky] více než dvakrát za sebou.”

Sešlo se nás dnes hodně. Čtenářů i posluchačů Ústavy ČR. 🇨🇿 Ústavy nás všech.

Fotogalerie

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.