Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Vzpomínka na Ing. Josefa Bartoňka

Home » Články » Vzpomínka na Ing. Josefa Bartoňka

Matematický mozek. To byl pro mě Jožka Bartoněk. Moc toho nenamluvil, ale uměl to skvěle s čísly. Byl jediný, který byl schopen v počátku vypočítat RUD, o jehož spravedlivější podobu jsme usilovali. V tomto směru byl naprosto nepostradatelný. Budu na něj vzpomínat s vděčností a úctou!

Pan předseda Polčák ve videu vzpomíná na bývalého předsedu Josefa Bartoňka, který skonal minulý týden. Ještě jednou mu moc děkujeme za vše, co pro samosprávy udělal! Čest jeho památce.

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.