Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Kdo jsme?

Home » Články » Kdo jsme?

 

Kdo jsme?

Symbolistický, alegorický obraz s tímto názvem namaloval Paul Gauguin v roce 1897 za svého pobytu na Tahiti, kam se ukryl před dramatickými peripetiemi života v civilizovaném světě. Tahiti považoval za ráj, civilizací ještě nezkažený.

Chýně se v několika posledních letech rozrostla v neprospěch původních obyvatel, do určité míry se stala, v důsledku nedobrého urbánního rozvoje okolí Prahy, noclehárnou „pracovní síly“ pro metropoli. Mladé rodiny již nežijí ve velkém městě, maminky s dětmi a o víkendech i živitelé rodin žijí na „venkově“ na jeho okraji,. Jejich iluze o „zdravém bydlení v zeleni“ asi vzaly poněkud za své, za své vzaly i desetiletí přetrvávající tradiční sousedské (v dobrém i ve zlém) vztahy v obci. Je na nás, ať jsme „náplavy“ nebo „starousedlíci“, zda tento trend trpně přijmeme, nebo budeme hledat vztahy a vazby k ostatním v rámci celku, byť jsme si ho takto nepřáli.

Obecně Prospěšná Společnost Občané Přátelé Sousedé vznikla proto, aby vytvořila vhodnější platformu pro pokračování v činnosti, započaté v OS Arbor Chýně, ve sboru Chláchol a v obecní galerii Kayna. Na základě zkušeností, které jsme za několik let působení v místní občanské společnosti učinili, jsme došli k přesvědčení, že je třeba, aby tato práce byla „emancipovanou“ zábavou lidí, kteří si důvěřují a které taková činnost těší.

Budeme, tak jako dříve, iniciovat setkávání lidí při různých příležitostech, podílet se organizačně na společenských, kulturních a sportovních událostech v obci a okolí. Budeme se zajímat o sociální a existenční situaci obyvatel Chýně, o kvalitu veřejných prostranství v obci, o věci „veřejné“. Budeme pokračovat a rozvíjet obnovené tradice, konkrétně adventní a vánoční zpívání, Chýňský masopust, akce pro děti, budeme pokračovat v činnosti galerie Kayna, díky níž v naší obci vystavovala celá řada renomovaných výtvarníků, ale i velmi zajímaví nově objevení autoři z regionu nebo z obce.

Budeme rádi spolupracovat s každým, kdo bude chtít se na naší činnosti podílet, rádi pomůžeme tam, kde budeme moci.

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.