Věra Kovářová - Předsedkyně středočeské organizace Starostové a nezávislí a zastupitelka Středočeského kraje

Žena středočeského regionu navštívila „Den pro Odolku“

Na náš „Den pro Odolku“ zavítala i krajská zastupitelka z hnutí „Starostové a nezávislí“ Věra Kovářová. Proč přijela a jak na ni akce působila, se nám svěřila vítězka soutěže „Žena regionu 2012“ ve Středočeském kraji. Bojovnice za změnu financování obcí a organizátorka kulturního a společenského života v obci Chýně.

Vybavujete si, kdy jste poprvé slyšela o našem městě?

Samozřejmě. Kdysi jako vrcholová basketbalistka jsem sledovala dění i v jiných sportech. A Odolena Voda a volejbal mi utkvěl v paměti.

Na co budete po letošní návštěvě vzpomínat, co Vám utkvělo v paměti tentokrát?

V naší obci Chýně s mnoha novými obyvateli se snažíme stmelit starou a novou část obce. Pořádáme dětské dny, masopustní průvody, adventní zpěvy, koncerty a výstavy. Právě probíhá výstava děl čtyřiceti výtvarníků z Chýně a širokého okolí.

Proto jsem byla zvědavá na váš „Den pro Odolku“. Oceňuji organizátory, že dokázali připravit akci s velkým množstvím atrakcí, stánků a vystoupení. Nadchl mě nápad dát prostor všem kroužkům a spolkům, které připravili pro účastníky opravdu pestrý program. A hlavně úžasná atmosféra, nadšení a obětavost všech dobrovolníků, kterou by vám mohla ostatní města závidět.

Jak vnímáte naše město?

Pro mě je důležitá vždy celková atmosféra a ta je u vás více než přátelská a pro rozvoj města zásadní. Protože funguje-li občanská společnost (spolky, sportovní kluby atd.), pak bude i občanská vybavenost.

To je sice hezké, ale bez přísunu finančních prostředků to nejde.

Máte pravdu. Proto mám velkou radost, že i v této oblasti dochází k pozitivní změně. Byla přijata novela zákona o rozpočtovém určení daní, která zlepší financování obcí. O změnu jsme spolu s paní starostkou D.Výborovou a její kolegyní V.Vendlovou bojovali se starosty a Sdružením místních samospráv ČR  řadu let. Do obecních rozpočtů tak v příštím roce přibude 12 miliard korun navíc na investice a rozvoj.

Dá se vyčíslit přínos této novely pro naše město?

Ano, do pokladny vašeho města by mohlo přitéci odhadem asi 12 mil. Kč. Přeji „Odolce“, aby vedení obce tyto prostředky účelně investovalo. Jak znám paní starostku a její kolegy, věřím, že se  jim to podaří.

Děkujeme za dobré zprávy a za rozhovor!

Zdroj: Zpravodaj Odolené Vody

akce v Odolene Voděakce v Odolene Vodě

 

« Archiv aktualit