Věra Kovářová - Předsedkyně středočeské organizace Starostové a nezávislí a zastupitelka Středočeského kraje

Ze semináře v Chýni

V úterý 7. října se konal Seminář na téma Škola v obci – místo nejen pro vzdělávání, ale i pro další aktivity všech obyvatel obce. Expertka na oblast mateřských a základních škol PhD. Pavla Růžková s námi diskutovala o konceptu komunitní školy a o možnostech spolupráce v území. Komunitní škola nevzniká ze dne na den, je třeba postupně rozvinout spolupráci školy s jednotlivými aktéry v území a především je třeba udržovat vysokou míru spolupráce s obecním úřadem.

Debata se poté rozvinula směrem k úloze dnešní školy, k úloze dnešních pedagogů a k potřebě každého žáka, zažít ve škole úspěch – ať už v oblasti řemeslné zručnosti, měkkých dovedností nebo matematiky.

Ing. Petra Vacková pak doplnila informace o návrh věcného zaměřením aktivit v budoucím operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Strávili jsme s paní doktorkou velmi zajímavý a přínosný večer a už teď víme, že model komunitní školy neboli školy, která je místem setkávání, vzdělávání a dalších činností všech skupin obyvatel se nám líbí.

« Archiv aktualit