Věra Kovářová - Předsedkyně středočeské organizace Starostové a nezávislí a zastupitelka Středočeského kraje

Na návštěvě v Chýni

Malá obec na jihozápadním okraji Prahy, která byla v minulosti známá spíše díky vyhlášenému JZD Chýně, zažívá v posledních letech nebývalý rozvoj. Za poslední čtyři roky stoupl počet obyvatel o sto procent, z devíti set na osmnáct set. Tato nelehká, ale pro obec velmi důležitá etapa, je spojena se jménem Věry Kovářové, která se nejprve coby uvolněná místostarostka a poté i jako starostka musela ze dne na den naučit plavat v moři obecních problémů – obec splácela úvěry a neměla tak peníze na investice a svůj rozvoj. V obci přitom probíhala rozsáhlá individuální i hromadná bytová výstavba a pro tak velký nárůst obyvatel chyběla potřebná infrastruktura. I když jsou čtyři roky poměrně krátká doba, přesto se v tomto období podařilo stabilizovat území dotčené výstavbou a obec oddlužit a navíc ušetřit prostředky na investiční činnost. Obec získala dotaci na rozšíření kapacity čistírny odpadních vod, na rekonstrukci základní školy, revitalizaci parku Višňovka či na výstavbu chodníků v centru obce, která by se měla začít realizovat v příštím volebním období. V řešení je i rozšíření mateřské školy. To ale nebyla jediná změna, kterou Chýně prošla. „Jsem přesvědčena o tom, že pokud budou lidé mít možnost trávit v obci, a teď nemluvím jen o Chýni, svůj volný čas a vytvoří si zde společenské vazby, nebudou mít pak důvod odtud utíkat,“ říká Věra Kovářová. V obci se podařilo otevřít galerii Kayna, kde se pořádají výstavy zajímavých umělců např. místního sochaře Radoše Cvrčka, fotografa Jindřicha Štreita či sochaře Kurta Gebauera. Svou tradici si získávají pravidelné adventní koncerty, rozsvícení vánočního stromu, vánoční trhy a na Štědrý den pak improvizovaný pěvecký sbor za doprovodu chýňského orchestru zpívá koledy. K místním koloritům patří také masopustní průvod, díky iniciativě maminek funguje v obci mateřské centrum, aktivní jsou i místní rybáři, kteří pořádají dětské dny stejně jako občanské sdružení Arbor, majitel místní hospody zase organizuje turnaje v bowlingu, fotbale i hokeji. Ostatně do obecního života můžete sami nahlédnout prostřednictvím naší fotogalerie.