Věra Kovářová - Předsedkyně středočeské organizace Starostové a nezávislí a zastupitelka Středočeského kraje

Vládní návrh zákona o dětských skupinách má slabá místa

Na jednu stranu jsem ráda, že se téma dětských skupin dostává do středu pozornosti, na straně druhé mě mrzí, že návrh, který jsme v listopadu a prosinci s kolegyněmi připravovaly, už nejspíš jako samostatný nepodáme. Úplně vniveč ale naše práce nepřijde: vládní návrh má některá slabá místa, na které budeme reagovat předložením pozměňovacího návrhu v průběhu parlamentního projednávání.

Vláda podpořila alternativní předškolní zařízení

Ve čtvrtek 2. ledna proběhlo první letošní zasedání kabinetu premiéra Jiřího Rusnoka. Vláda na něm mimo jiné schválila návrh zákona, který podporuje rozvoj alternativních předškolních zařízení. Jedním z dalších bodů programu bylo také jednání o odprodeji letounů L-159.

Cílem návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je usnadnění participace rodičů s malými dětmi na trhu práce a sladění pracovního života s osobním. Návrh předpisu byl zpracován v souladu s Programovým prohlášením vlády a jeho hlavním záměrem je vytvořit nástroj služby hlídání a péče o dítě prostřednictvím tzv. dětské skupiny.

Jsem toho názoru, že tento zákon je zapotřebí jak z hlediska požadavků Evropské komise, tak proto, že v ČR je fatální nedostatek jakýchkoliv zařízení do tří let věku dítěte,“ představil normu ministr práce a sociálních věcí František Koníček. Návrh počítá s tím, že zaměstnavatelé by mohli náklady vynaložené na zajištění služby péče o děti svých zaměstnanců uplatnit jako daňově uznatelné náklady. Předpis dále navrhuje vytvoření nástroje podpory v podobě slevy na dani.

« Archiv aktualit