Věra Kovářová - Předsedkyně středočeské organizace Starostové a nezávislí a zastupitelka Středočeského kraje

Problematika hospiců ve středních Čechách

čerčanský denní stacionářHospic Dobrého pastýře v Čerčanech je jediný svého druhu ve Středočeském kraji. Začátkem září zde oslavili 4. výročí otevření tohoto ojedinělého zařízení. Při této příležitosti jsem o problematice nedostatečné kapacity podobných zařízení v kraji hovořila s ředitelem Jiřím Krejčím. Jeho hospic poskytuje i léčbu ambulantní bolesti a denní stacionář pro seniory. Hospicová činnost mě zajímá, a to nejen z důvodu, že můj švagr v tomto zařízení zemřel. Momentálně vedeme jednání se starostkou Velvar o možnosti zřízení mobilního hospice. Ráda bych  v rámci zdejšího mikroregionu pomohla s realizací tohoto projektu. Podobná zařízená ve středních Čechách citelně chybí.

« Archiv aktualit