Věra Kovářová - Předsedkyně středočeské organizace Starostové a nezávislí a zastupitelka Středočeského kraje

Plní pražské modré zóny všude svůj smysl?

Dlouhodobě jsem na jednáních o integraci dopravy upozorňovala na možnost vyhlášení modrých zón. Krajská koalice ale asi do poslední chvíle spoléhala na to, že k vyhlášení nedojde. Hejtmanství teď stojí před problémem, ke kterému nechce ani otevřít diskuzi. Doufám a pevně věřím, že se nám podaří tento bod zařadit na program jednání krajského zastupitelstva.

Není možné dělat, že se nic nestalo.Rozšíření pražských modrých zón na sklonku srpna vyvolalo velkou pozornost. Pochopitelně – dotklo se celé řady lidí z Prahy, ale i středních Čech. Přitom není jasné, zda modré zóny skutečně všude dávají dobrý smysl a zda pro jejich vyhlášení byly splněny všechny zákonné podmínky. S Vítem Rakušanem proto dáváme podnět Ministerstvu dopravy, aby zákonnost jejich vyhlášení posoudilo.

Zákonnost vyhlášení pražských modrých zón musí přezkoumat Ministerstvo dopravy

« Archiv aktualit