Věra Kovářová - Předsedkyně středočeské organizace Starostové a nezávislí a zastupitelka Středočeského kraje

Nešťastný pátek třináctého, ale jen na půl

Návrhy na navýšení výdajů na vědu a výzkum se dnes na rozpočtovém výboru prosadit nepodařilo, a tak mi radost dělá jen navýšení částky na výstavbu základních škol v oblastech postižených rezidenční suburbanizací na současných 300 milionů Kč.  Abych to přetlumočila do lidské řeči.

V okolí velkých měst probíhala v posledních patnácti letech masivní bytová výstavba, v obcích a městech tak vzrostl několikanásobně počet obyvatel. Většinou jde o mladé rodiny s dětmi nebo rodiny bezdětné, které rodinu plánují. To vyvolalo poptávku mimo jiné po místech v mateřských a základních školách. Obce byly schopny provést drobné přístavby, přestavby, učí se v odborných učebnách, družinách či kabinetech, dokonce i v jídelnách, někde provizorně v knihovnách či hasičských zbrojnicích. Tento systém se ale  již vyčerpal. Menší obce nejsou schopny financovat výstavbu nových školních pavilonů. Volná kapacita není aní v nejbližším okolí. Ve Středních Čechách chybí asi 150 kmenových tříd.

Znovu pro náš návrh hlasovali poslanci napříč celým politickým spektrem, takže doufám, že úspěšně projde i pondělním druhým čtením na plénu Poslanecké sněmovny. Držte nám palce!

« Archiv aktualit