Věra Kovářová - Předsedkyně středočeské organizace Starostové a nezávislí a zastupitelka Středočeského kraje

Návrhy poslanců čekají na projednání i dva roky

Vážené kolegyně, vážení kolegové, novela zákona o ochraně veřejného zdraví je v očích mnohých z vás spojena výhradně s problematikou očkování. Nedivím se. Je to téma velmi důležité. Ale jak to tak bývá, pod svícnem je i v tomto případě tma a v té tmě se ukrývá dosud výrazně méně diskutovaný problém, kterým je ochrana před hlukem.

Na první část problému jsem narazila už ve vládním návrhu. Šlo o to, že si vláda chtěla velmi rafinovaným způsobem usnadnit situaci při rozšiřování letiště Ruzyně. Fakticky by se v tomto procesu eliminovala úloha krajské hygienické stanice. Tento problém řeší můj pozměňovací návrh pod číslem A12, který podpořil také zdravotní výbor.

Jak jsem ale bohužel zjistila při pročítání pozměňovacích návrhů vzešlých právě z tohoto výboru, dostal se mezi doporučené pozměňovací návrhy také text, který ochranu veřejnosti před hlukem oslabuje. Najdete jej pod číslem A11. Tento pozměňovací návrh otevírá prostor pro podle mého názoru relativně snadné obejití obecního režimu ochrany před hlukem. Umožňuje totiž časově neomezené povolení k používání nebo provozu zdroje hluku, který nesplňuje stanovené limity. Myslím si, že lidé po nás jako po zákonodárcích chtějí, abychom schvalovali zákony, které je budou chránit. Nyní bychom schválili zákon, který jim tuto ochranu bere. Tento návrh, který by si v tomto čtení jistě zasloužil důkladné vysvětlení ze strany svého předkladatele, považuji za špatný. A dokonce musím říci, že mě zaráží skutečnost, že si získal podporu zdravotního výboru.

Žádám vás proto o zamítnutí návrhu pod číslem A11. Byla bych ráda, aby se tento pozměňovací návrh hlasoval také zvlášť. V případě, že by byl schválen, zvážím iniciování ústavního přezkumu, neboť se domnívám, že jak samotný text, tak jeho aplikace a důsledky se dotýkají ústavně garantovaných práv.

Vláda schválila nový program ZETA. Problematika hluku, vibrací a NATURy neprojednáno

« Archiv aktualit