Věra Kovářová - Předsedkyně středočeské organizace Starostové a nezávislí a zastupitelka Středočeského kraje

Prezident podepsal RUD: Miliony míří do obecních pokladen

Nyní tak mohou nastat tři důležité a pozitivní zvraty: většina obecních a městských rozpočtů se navýší, zmizí diskriminace menších sídel a značně se omezí korupční potenciál v dotační politice, starostové totiž už nebudou muset „leštit kliky“ a nejistě čekat, zda jim nějaké peníze stát přidá. Peníze jim půjdou automaticky. Nové silnice a chodníky, dětské hřiště, veřejné osvětlení, obecní vodovod či nově opravená škola tak přestanou být pouhou utopií.

Skončil tak téměř pětiletý usilovný boj Sdružení místních samospráv ČR a politického hnutí STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ za odstranění diskriminace ve financování obcí. Noční můra zvaná RUD nebo chcete-li rozpočtové určení daní, přestane strašit starosty téměř všech měst a obcí, kde žije 80 % obyvatel naší země. Nedotkne se pouze Prahy, Brna, Plzně a Ostravy, která doposud dostávala na každého obyvatele 4,5 krát více peněz než všechna ostatní města a obce. „V roce 2008 se nám povedlo prosadit první novelu zákona o rozpočtovém určení daní.  „Nejchudší“ obce získaly tehdy v průměru 6 800 Kč na 1 obyvatele, Praha přitom 31 700 Kč. Do roku 2008 byl přitom tento rozdíl dokonce 6,5násobný,“ vysvětluje předsedkyně politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ve Středočeském kraji Věra Kovářová, která stála u zrodu starostovské iniciativy za spravedlivé financování obcí a měst a vytrvala až do konce.

Příjmy samospráv se zvýší až o 12 miliard korun

Nejen Věra Kovářová, ale i celý tým lidí, kteří se nevzdali a svým elánem a nadšením protlačili novelu zákona o rozpočtovém určení daní až na parlamentní půdu, cítí dnes velký pocit zadostiučinění. „Zpočátku nám nikdo nevěřil, že se změnu financování obcí podaří prosadit, že nás někdo na úrovni vlády vyslyší a bude nás brát vážně,“ říká Kovářová. Společný boj starostů za odstranění největší překážky v rozvoji obcí a měst tak po letech vytrvalých jednání, přesvědčování a předkládání argumentů konečně přinese své ovoce. Konkrétně to bude 12 miliard korun, o které by se po schválení novely zákona o rozpočtovém určení daní měly zvýšit příjmy obecních samospráv.

Sníží se diskriminační rozdíl ve financování mezi nejchudšími obcemi a Prahou ze 4,5 násobku na 3násobek. Pozitivní dopad to bude mít na všechny obce a města kromě čtyř největších měst. „

Rozpočtové určení daní není nic jiného než systém financování všech obcí a měst v ČR. Z celkové sumy vybraných daní  – daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (zaměstnanci), daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby (dohody), daně z příjmů fyzických a právnických osob) – dostanou obce více než 19 %.

Výši částky ovlivňuje také počet trvale hlášených osob, počet osob samostatně výdělečně činných, tzn. těch, kteří podnikají na živnostenský list a mají sídlo na území obce, či koeficienty dle velikosti katastru obce.

„Tento názorný příklad dlouhodobé iniciativy Starostů a nezávislých nejlépe ilustruje, jak důležité by pro vládu mělo být naslouchat hlasům zdola. Starostové jsou v každodenním kontaktu s lidmi a vědí proto, co je nejvíce trápí a co potřebují. Díky vyšším příjmům obce nyní budou moci svůj investiční rozvoj lépe plánovat,“ podotýká Věra Kovářová, která byla sama čtyři roky starostkou obce Chýně.

Je tak jen dobře, že starostové mají díky politickému hnutí Starostové a Nezávislí na naší politické scéně své zastoupení. Snad jim tento jejich velký úspěch – novela zákona o RUD – s dopadem na 6036 českých obcí a měst získá odpovídající respekt a úctu nejen na vládní úrovni, ale zejména mezi lidmi, kteří by tuto změnu měli pocítit ze všech nejvíce.

« Archiv aktualit