Věra Kovářová - Předsedkyně středočeské organizace Starostové a nezávislí a zastupitelka Středočeského kraje

Je vstup úřadů do obydlí za hranou?

Do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj zamíří ještě v březnu novela zákona o ochraně ovzduší, která umožňuje úřadům vstup do obydlí ke kontrole plnění povinností podle tohoto zákona (prakticky se tak úřadům usnadňuje hlavně kontrola toho, čím topíte).

Co myslíte, je takové oprávnění před pověstnou hranou, na hraně nebo dokonce za hranou? Osobně souhlasím s tím, že se „smraďochy“ není snadné soužití, ale dávat úřadům do rukou nástroj v podobě oprávnění vstupu do obydlí není rozumné, hlavně když v dnešní době přicházejí v úvahu i přiměřenější prostředky. Ještě to promyslím, ale s největší pravděpodobností budu v tomto duchu ve výboru iniciovat pozměňovací návrh.

« Archiv aktualit