Věra Kovářová - Předsedkyně středočeské organizace Starostové a nezávislí a zastupitelka Středočeského kraje

Dárců krve je málo. Ulevme jim na daních, navrhují poslanci

Ráda bych reagovala na článek, který dnes vyšel na Týden.cz, konkrétně na tuto jeho pasáž: „Zákon by mohl začít platit od příštího roku. Ještě předtím však k němu musí vydat své stanovisko vláda a schválit jej parlament. To však bude vzhledem k tomu, že poslanci nevyčíslili dopad na státní rozpočet, složité.“

Pro upřesnění přikládám citaci z důvodové zprávy:

„Nároky na veřejné rozpočty vzniklé v důsledku přijetí tohoto návrhu je s ohledem na podstatu věci velmi nesnadné kvantifikovat, v žádném případě je však – s ohledem na současný počet odběrů krve i jeho případné žádoucí navýšení – nelze považovat za výrazně zasahující do daňových příjmů. V této souvislosti je navíc nutné připomenout, že částka 2 000 Kč (respektive 3 000 Kč a jejich násobků v případě více odběrů) a další částky, které tento návrh zavádí, se odečítají od daňového základu, nikoli od výsledné daně.“

Dárců krve je málo. Ulevme jim na daních, navrhují poslanci

« Archiv aktualit