Věra Kovářová - Předsedkyně středočeské organizace Starostové a nezávislí a zastupitelka Středočeského kraje

  • 117 obcí navštívila jako poslankyně
  • 22 let byla lektorkou německého jazyka, který patří k jejím největším koníčkům
  • 9 let byla členkou Obecního zastupitelstva v Chýni
  • 8 let je v předsednictvu celostátního Sdružení místních samospráv ČR, které prosadilo spravedlivější přerozdělení daní mezi stát, města a obce
  • 4 roky působila ve vedení obce Chýně, 2 roky jako místostarostka a 2 roky byla starostkouu
  • 3 roky má za sebou jako poslankyně v Poslanecké sněmovně PČR, je členkou Rozpočtového výboru a Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj
  • 1 tato známka jí náleží jako nejpilnější středočeské poslankyni a nejaktivnější ženě ve Sněmovně vůbec, ze všech 200 poslanců jí patří 6. místo, přednesla nejvíce ústních interpelací na členy vlády