Věra Kovářová - Předsedkyně středočeské organizace Starostové a nezávislí a zastupitelka Středočeského kraje

A další novinka z dnešních interpelací…

Pokud jde o návrh vyhlášky o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku (pro účely hodnocení a snižování hluku se počítá jen s oblastmi vnitřní Prahy. Okrajové části Prahy a přiléhající části Středočeského kraje, se kterými dosavadní vyhláška počítala, mají být z hlukového mapování nově vyškrtnuty). Ministerstvo zdravotnictví v rámci mezirezortního připomínkového řízení požaduje stažení tohoto návrhu z legislativního procesu!

« Archiv aktualit